riwall-kampany

Otthonfelújítási támogatás 2024
Módosítva: 2024. június 25.
Létrehozva: 2024. június 25.

Otthonfelújítási támogatás 2024

A 2024 július 1-jétől induló Otthonfelújítási Program, hivatalos nevén Otthonfelújítási Hitelprogram nem keverendő össze a korábbi években Otthonfelújítási Program néven futó, időközben már lezárt programmal. A július 1-jén induló program az Európai Unió által finanszírozott, és családiházak energetikai felújítását tűzi ki célul, míg az előző program általánosabb felhasználású volt.

Tartalomjegyzék
 1. Az otthonfelújítási támogatás alapfeltétele
 2. A támogatás összege
 3. A támogatás összege területi alapon
 4. A támogatás összege jövedelmi alapon
 5. Az otthonfelújítási hitelprogram igénylése
 6. Ki igényelheti?
 7. Milyen ingatlanokra igényelhető?
 8. Támogatható korszerűsítések
 9. Elszámolható költségek
 10. Banki hitelbírálat
 11. Benyújtandó dokumentumok
 12. A hitel egyéb, fontos jellemzői
 13. A támogatás kifizetése
 14. Összefoglalás, konklúzió

Az otthonfelújítási támogatás alapfeltétele

Mint a bevezetőben említettem, a támogatás energetikai beruházásra használható fel, és a beruházás(ok) által elért energiamegtakarítást igazolni is szükséges. Az elérendő primerenergia megtakarítás (adott ingatlan 1 éves energiafogyasztása fosszilis energiában kifejezve) mértékének legalább 30%-nak kell lennie. Amennyiben ezt nem sikerül elérni, úgy a pályázat érvénytelennek számít, és a támogatást vissza kell fizetni. Ezért feltétlenül szükséges energetikus szakértővel konzultálni a pályázat benyújtása előtt, hogy pontosan lehessen látni, milyen beruházások szükségesek, hogy az előírt energiamegtakarítást bizonyosan teljesítsük. Az energiamegtakarítás mértékének igazolása egy induló (korszerűsítés előtti állapot) és egy záró (megvalósult állapot) energetikai tanúsítvánnyal történik. Az induló energetikai tanúsítványt a pályázattal benyújtásával együtt be kell nyújtani.

tamogatas-alapfeltetele

A támogatás összege

A pályázaton 7 millió forintos beruházás valósítható meg, melyből minden esetben legalább 1 millió forintos önrész szükséges. Lakástakarékpénztári megtakarítás is felhasználható önrészként. A maradék 6 millió forint 2 részből áll, egy vissza nem térítendő állami támogatás és egy kedvezményes, kamattámogatott, 0%os kamatozású hitel. A kamatmentes hitel és a vissza nem térítendő támogatás aránya attól függ, hogy a korszerűsítendő ingatlan melyik járásban fekszik, és az igénylőknek mekkora a jövedelme.

A támogatás összege területi alapon

Az országos átlaghoz képest szegényebb, alacsonyabb átlagjövedelmű járásokban a támogatás aránya magasabb, mint a gazdagabb területeknél. A támogatás/hitel aránya az alábbiak szerint oszlik meg területi alapon:

 • az országos átlaghoz képest 75%-nál alacsonyabb átlagjövedelmű járások: 2.5 millió forint hitel, 3.5 millió forint támogatás
 • az országos átlaghoz képest 75%-nál magasabb, de 110%-nál alacsonyabb átlagjövedelmű járások: 3 millió forint hitel, 3 millió forint támogatás
 •  az országos átlaghoz képest 110%-nál magasabb átlagjövedelmű járások: 3.5 millió forint hitel, 2.5 millió forint támogatás


Arról, hogy a lakóhelyünk szerinti járás melyik jövedelmi kategóriába tartozik, a kormany.hu honlapon tudunk tájékozódni.


A támogatás összege jövedelmi alapon

A pályázat során vizsgálni kell az igénylő és adóstársa (élettárs, házastárs), valamint a velük egy háztartásban élő, 25 évesnél fiatalabb, önálló jövedelemmel nem rendelkező gyermekük alkotta háztartás 1 főre jutó nettó átlagjövedelmét is. Az átlagjövedelembe beszámítható a 25 évnél idősebb, megváltozott munkaképeségű személy is, illetve a pályázó kiskorú rokona, amennyiben a gyermeknek szülei halála miatt lett a pályázó a kirendelt gyámja. A kiszámolt átlagjövedelem alapján az alábbiak szerint számítódik a támogatás összege:

 • Ha az egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem éri el a 295 275 Ft-ot, akkor a hitel összege 2.5 millió forint, a támogatás összege 3.5 millió forint.
 • Ha az egy főre jutó nettó átlagjövedelem meghaladja az 511 810 Ft-ot, akkor a hitel összege 3.5 millió forint, a támogatás összege 2.5 millió forint lehet.
 • Amennyiben az egy főre jutó nettó átlagjövedelem 295 275 Ft és 511 810 Ft között van, akkor a támogatás/hitel arányát területi alapon kell meghatározni.


Fontos, hogy a támogatás mértékének meghatározásakor először mindig a jövedelmi viszonyt kell megvizsgálni, területi alapon csak akkor, ha jövedelmi alapon a középső jövedelmi kategóriába tartozik a háztartásuk. Tehát nem lehet kedvünkre választani a számítási módok között, és a számunkra kedvezőbbet alkalmazni!

Amennyiben a 30%-os primerenergia megtakarítás a 7 millió forintos pályázati összegből nem érhető el, úgy magasabb összeg is felhasználható, de az csak további önrész bevonásával, a támogatás és a hitel összege együtt maximum 6 millió forint lehet.


Amennyiben a primerenergia megtakarítás eléri, vagy meghaladja a 40%-ot, úgy a vissza nem térítendő támogatás aránya további 5%-kal nő a keretösszegen belül (a hitel aránya pedig ugyan ennyivel csökken).


Az otthonfelújítási hitelprogram igénylése

Az igénylést 2024 július 1-jétől lehet beadni az un. MFB pontokon, melyeket az OTP Bank, az MBH Bank és a Gránit Bank üzemelteti. Térképes és listába szedett tájékoztató található az MFB pontok elhelyezkedéséről.

Ki igényelheti?

A pályázat igénylésének feltétele, hogy az igénylő magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen, és tulajdoni hányaddal, vagy holtig tartó haszonélvezeti joggal rendelkezzen a korszerűsíteni kívánt ingatlanban. Az igénylő, vagy közeli hozzátartozójának lakóhelye vagy tartózkodási helye legalább 2024 július 1. óta az érintett ingatlanban legyen.
Nemrég vásárolt ingatlan esetén elfogadható ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződés is, azzal a feltétellel, hogy a kölcsönkérelem benyújtásakor az a tulajdoni lapra széljegyként felvezetésre került, a kölcsönszerződéskötésig pedig meg kell történnie a tulajdonjog bejegyzésének.

Milyen ingatlanokra igényelhető?

Az otthonfelújítási támogatás olyan, életvitelszerűen lakott családi házakra igényelhető, melyek 1990. december 31. előtt kaptak használatbavételi engedélyt. Bővítés, hozzáépítés, szintráépítés, tetőtér beépítés stb. esetén is az eredeti épület használatbavételi engedélye a figyelembe veendő. Ennél később épült családi házakra és társasházi lakásokra tehát nem igényelhető.

Támogatható korszerűsítések

A programban csak meghatározott korszerűsítési munkálatok támogathatók, meghatározott fajlagos költséggel. A megvalósítható fejlesztések az alábbiak:


1. hőszigetelés

 • nyílászárók cseréje korszerű műanyag, vagy fa szerkezetű nyílászáróra, homlokzati falakon vagy tetősíkon, külső belső párkánnyal, szükséges segédanyagokkal. Ez esetben elszámolható továbbá a meglévő nyílászáró bontása, törmelék elszállítása.
 • homlokzati falak hőszigetelése EPS hőszigetelő lemezekkel, vagy táblásított kőzetgyapottal a szükséges segédanyagokkal, profilokkal, vakolattal egyetemben.
 • lábazat hőszigetelése XPS táblákkal, szükséges segédanyagokkal, vakolattal.
 • tetősík hőszigetelése kőzetgyapottal, meglévő szarufák között és alatt párnafákkal szerelve, gipszkartonnal borítva, glettelve, festve
 • padlásfödém szigetelése nem éghető szigeteléssel (jellemzően tekercses üveggyapot vagy kőzetgyapot), fóliaterítéssel. A padlásfödém szigetelése esetén a padlást járhatóvá tévő segédszerkezetek (gerendák, deszkázat) a pályázaton nem számolhatóak el.
 • nem járható lapostető szigetelése EPS lapokkal, szükséges segédanyagokkal, bádogosmunkákkal. A pályázatban csapadékvíz szigetelés nem számolható el.

2. Fűtéskorszerűsítés

 • gázkazán csere: meglévő készülék leszerelése, bontása, kémény kialakítás, villamos szerelési munkálatok, segédanyagok, engedélyek költsége.
 • radiátorok cseréje: beleértve a csővezeték rendszer bontását és új kialakítását, a szükséges segédanyagokat
 • levegő-víz hőszivattyús fűtési rendszer kiépítése, szükséges segédanyagok, villamos szerelési munkálatok. A meglévő kazán leszerelési munkái is elszámolhatók.

Tipp: Érdemes egy Kemot automatikus feszültség stabilizátort is beszerezni, amely segít megvédeni az elektromos eszközöket a túl magas vagy túl alacsony feszültségtől.

3. Használati melegvíz rendszer korszerűsítése: szükséges segédanyagokkal, szerelvényekkel, meglévő rendszer leszerelése, bontása.

4. Energetikai tanúsítványok: elszámolható a kiinduló állapotról és a záró állapotról készült energetikai tanúsítvány, valamint a korszerűsítésre vonatkozó energetikai számítás, tanácsadás.

Elszámolható költségek

A pályázat során általánosságban az alábbi költségek számolhatóak el:

 • anyagköltség
 • munkadíj
 • szakértői, tervezői, eljárási költségek
 • egyéb, kivitelezéshez elengedhetetlen költségek


Banki hitelbírálat

A pályázó, tekintettel arra, hogy itt egy banki hiteltermékből és állami támogatásból is álló „terméket” vesz igénybe, banki hitelbírálaton esik át. A hitelbírálat során vizsgálják a pályázó jövedelmét, hogy a hitel törlesztésére képes-e, kiszámítják az ún. jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóját, melynél a hitelei törlesztőrészleteit összeadják. Ebbe minden hitelét, kölcsönét beleszámítják, nem csak az otthonfelújítási hitelprogramban felvenni kívánt hitelt, hanem a korábbi lakáskölcsönt, személyi kölcsönt, hitelkártya keretet stb. Az így összeadott havi törlesztőrészletek együttesen nem lehetnek magasabbak a külön jogszabályban meghatározott értéknél, mely a pályázó jövedelmének 50%-a nettó 600 ezer forint jövedelem alatt, vagy 60%-a, nettó havi 600 ezer forint jövedelem felett. Adóstársaknál a jövedelmeket, és a hiteleket is együttesen kell vizsgálni.


Nem részesülhet támogatásban továbbá:

 • A KHR-listán szereplő adós, akinek nem rendeződött korábbi nem fizetése
 • akinek a kérelem benyújtásakor érvényes bruttó minimálbért meghaladó adótartozása van
 • akinek a kérelem benyújtásakor érvényes bruttó minimálbért meghaladó, 60 naptári napon túli közüzemi díj tartozása van

Benyújtandó dokumentumok

 • személyi igazolvány, lakcímkártya
 • munkáltatói jövedelemigazolás
 • ingatlan tulajdoni lapja, térképmásolat, valamint ha ezekből nem megállapítható az építés éve, akkor a használatbavételi engedély másolata
 • 0-s igazolás adótartozásról
 • amennyiben egyéb tulajdonos, haszonélvező is van az ingatlanban, az ő részükről tulajdonosi hozzájárulás
 • induló állapotról energetikai tanúsítvány

A hitel egyéb, fontos jellemzői

 • A hitel a teljes futamidőben kamatmentes, azaz 0%-os kamatozású.
 • Futamidő: A hitel maximális futamideje 12 év, melybe beleszámít a 6-24 hónapos rendelkezésre tartási idő, mely a kölcsönszerződés megkötése és a folyósítása között eltelt idő, illetve a türelmi idő, mely a rendelkezésre tartási időtől számított 3 hónap.
 • Előtörlesztés: a hitel előtörlesztésére kizárólag a legalább 30%-os energiamegtakarítás igazolása után van mód.
 • Banki költségek: a pályázó részére banki költség (szerződésmódosítási díj, rendelkezésre tartási díj, folyósítási díj stb.) nem számítható fel, kivéve a harmadik félnek fizetendő díjat vagy költséget. Ez a gyakorlatban a hitelszerződés közjegyzői okiratba foglalása esetén a közjegyző díja szokott lenni. Késedelmes törlesztés esetén a bank az ezzel kapcsolatos költségeit viszont felszámíthatja, legyen szó akár késedelmi kamatról, akár behajtási díjról, fizetési felszólítás díjáról.
 • A pályázat során felújított ingatlanra jelzálogjog nem kerül bejegyzére, azonban az ingatlant elidegenítési tilalom terheli a futamidő végéig, vagy a hitel végtörlesztéséig, azaz azt sem elajándékozni, sem eladni nem lehet.

A támogatás kifizetése

A hitel és a vissza nem térítendő támogatás kifizetése utólag, vagy közvetlen szállítói finanszírozással történik. Utófinanszírozás esetén a pályázat sikeres lezárását követően, a számlák bemutatása után történik a kiutalás a pályázó részére. Szállítói folyósítás esetén a pénzt közvetlenül a szállítónak, vállalkozói szerződés szerinti ütemezésben a kivitelezőnek folyósítja a bank.

tamogatas-kifizetese

Összefoglalás, konklúzió

A fentiekben bemutatott otthonfelújítási támogatás 2024 program egy kiváló lehetőség azok számára, akik olyan energetikai felújítást szeretnének végezni családi házukon, mellyel lehetőség nyílik legalább 30% primerenergia megtakarításra. A gyakorlatban egy korszerűtlen, szigeteletlen ház esetén a 30% megtakarítás akár elérhető egy vastagabb homlokzati hőszigeteléssel, vagy egy padlásfödém szigetelés és nyílászáró csere kombinációval. Egy energetikai korszerűsítés nem csak a későbbiekben fizetendő rezsiszámlák mértékét csökkenti, hanem az ingatlant is komfortosabbá teszi, annak értékét növeli. Annak eldöntéséhez, hogy milyen beruházások szükségesek a sikeres pályázathoz, mindenképpen kérjük energetikai szakértő segítségét.
Fontos tudni, hogy a pályázat az Európai Unió által finanszírozott, és meghatározott pénzügyi kerettel rendelkezik, mely kimerülése esetén további támogatás folyósítására nincs lehetőség, ezért akik élni szeretnének a lehetőséggel, érdemes minél hamarabb beszerezni a szükséges dokumentumokat és benyújtani a pályázatot.

Tipp: Nézz szét a Profibarkács Otthonfelújítási öletek és projektek blogoldalon, ahol például többek között olvashatsz palatető felújításáról, ajtó beépítéséről, vályogház felújítási hibákról.

A Profibarkács teljes akciós kínálatát itt találod >>

Kapcsolódó ötletek