Extol Focilabda Nyereményjáték

extol-focilabda-nyeremenyjatek

„Profibarkács – Extol Focilabda” nyereményjáték leírás

Vásároljon 2024. június 14. és 21. között a profibarkacs.hu-n, minimum 50000 Ft értékben, és nyerjen egy Extol Focilabdát. A részvétel - a feltételek teljesülése esetén - automatikus.
A sorsoláson minden, 50000 Ft feletti TELJESÍTETT, azaz megvalósult vásárlás vesz részt.
Játék időtartama: 2024.06.14 – 2024.06.21.
Játék zárása: 2024.06.21., 23:59
Sorsolás: 2024.06.28., 15:00
Nyeremény: Extol Focilabda


„Profibarkács – Extol Focilabda” nyereményjáték szabályzat


1. A játék szervezője


1.1 A nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) a Profishop Kft. (a továbbiakban: Szervező) szervezi.
A Szervező adatai:
Székhely: 4030 Debrecen, Rigó utca 4/b
Adószám: 27288454-2-09
Cégjegyzék szám: 09-09-031304
Képviselő: Herpácsi Gábor
Telefonszám: +36-1-23-44-99-8
e-mail: ugyfelszolgalat [kukac] profibarkacs.hu
honlap: www.profibarkacs.hu

1.2 A nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést, adatfeldolgozást és egyéb kapcsolódó feladatokat a Szervező végzi el.
1.3 A Nyereményjátékra jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban rögzítettek az irányadók (a továbbiakban: Játékszabályzat).

2. A játékban résztvevő személyek és a részvétel feltétele


2.1 A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki
– az Európai Unió állampolgára és Magyarországon lakóhellyel rendelkezik,
– elfogadja a jelen Nyereményjáték szabályait és teljesíti a Nyereményjátékban előírt
feltételeket,
– a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait megadja.
- A nyereményátvételét egy fényképpel dokumentálja, amit elküld részünkre. Ezt a fényképet a facebook oldalunkra fogjuk kitenni, valamint kiküldjük hírlevélben.

2.2 A Nyereményjátékban nem vehet részt a Szervező, annak munkavállalói (dolgozói, alvállalkozói), illetve ezen személyeknek a Ptk.8:1§ (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, családtagjai.

3. Játék időtartama:

2024.06.14 – 2024.06.21.
Sorsolás időpontja: 2024.06.28.

4. A Nyereményjáték leírása

4.1 A Nyereményjátékban az vehet részt, aki a játék időtartama alatt (2024.06.14 – 2024.06.21.) bármilyen terméket (vagy termékeket) vásárol a Profibarkács.hu oldalán, illetve a debreceni Profibarkács áruházban (Rigó utca 4 / B) min. 50000 Ft kosárértékben.

5. Nyeremény, a nyeremény átadása, átvétele


5.1 Szervező az alábbi nyereményt sorsolja ki:
1 db Extol Focilabda
5.2 A sorsolás helyszíne: a Szervező székhelye (4030 Debrecen, Rigó utca 4/b).
5.3 A sorsolás a véletlenszerűség elvén működő számítógépes programmal történik.
5.4 A Szervező a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem ad át.
5.5 A Nyeremények készpénzre vagy egyéb nyereményre nem válthatók át.
5.6 A Szervező a nyereményekkel kapcsolatban szavatosságot nem vállal (kivéve a saját maguk által forgalmazott termékek). A nyereményt átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetlegesen felmerülő kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.
5.7 A sorsolást követő 7 napon belül a Szervező értesíti a Nyerteseket az általuk megadott e-mail címen vagy telefonszámon. A Nyertesek a nyereményüket átvehetik a Szervező székhelyén (4030 Debrecen, Rigó utca 4/b), vagy kérhetik a nyeremény házhozszállítását.
5.8 A Szervező legfeljebb 3 alkalommal próbálja meg elérni a Nyertest. Amennyiben a Nyertes a Szervező 3. próbálkozására 3 napon belül nem reagál, úgy nem jogosult tovább a nyereményre, a 6. pontban meghatározottak szerint tartaléknyertes lép a helyébe (továbbiakban: Tartaléknyertes vagy Tartaléknyertesek).
5.9 A Nyertes (vagy Tartaléknyertes) köteles a Szervezővel együttműködni és közreműködni a nyeremény megfelelő átvételében.
5.10 A nyeremények kiküldésére és/vagy személyes átadására 2024. július 15-ig kerül sor. A nyeremények kiküldését a Szervező bonyolítja le, saját költségén. A Szervező részére a Nyeremény postázással megadott postacím téves megadásából eredő következményekért a Szervező nem vállal felelősséget. Ezzel kapcsolatos felelősség a Nyereményjátékban résztvevőt terheli.

6. Tartaléknyertes

6.1. A Nyertesekkel egy időben plusz 1 fő Tartaléknyertes is kisorsolásra kerül.
6.2 A Tartaléknyertes csak abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a Nyertes a Szervező 3. értesítési próbálkozására sem reagál.

7. Adatkezelés


7.1. A Szervező a Nyereményjátékban a Résztvevők személyes adatainak adatkezelője. A Játékosok személyes adatait a Szervező csak a Nyereményjáték lebonyolításához gyűjti és dolgozza fel, harmadik félnek nem adja át, további marketing céllal nem használja fel.
7.2 A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok megerősítik, hogy teljes mértékben tisztában vannak a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezésekkel és nyilatkoznak arról, hogy azzal egyetértenek. A Nyereményjátékban való részvétellel vállalják a kötelezettséget, hogy a jelen előírásokat betartják.