Kategóriák
 • Akciós termékek
 • Forgalmazott márkáink
  •  
 • Gép
  •  
 • Kéziszerszám
  •  
 • Kerti gép
  •  
 • Kerti gép tartozék
  •  
 • Kerti szerszám
  •  
 • Kert-Szabadidő
  •  
 • Műhelyfelszerelés
  •  
 • Rögzítéstechnika
  •  
 • Ipari berendezés
  •  
 • Autószerelő és Motorszerelő szerszám
  •  
 • Villamosság
  •  
 • Világítás
  •  
 • Munkaruha és munkavédelem
  •  
 • Jármű
  •  
 • Otthon, háztartás
  •  
 • Saját márkás termékeink
 • Karácsonyi termékek
  •  
 • Mintás póló
  •  
Hírlevél
TOP termékek
Tanúsítvány
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz
Fizetési megoldás

Elektromos kerékpár pályázathoz regisztráció és tájékoztató

Elektromos kerékpár pályázathoz regisztráció és tájékoztató

 

 

Elektromos kerékpár pályázathoz regisztrációs menete

1. Ügyfélkapu azonosítóval való rendelkezés

Ha nincs, akkor:

 • Az Ügyfélkapu Regisztráció menüpontjában létrehozhatja személyes ügyfélkapus azonosítóját.
 • Kormányhivatal időpont foglalás, személyesen intézheti

Amennyiben már rendelkezik ügyfélkapuval, nincs más teendője mint az 

https://kerekpar2020.elektromobilitas.ifka.hu/login,

a felhasználónév és a jelszó megadásaával már is beléphet a pályázati portálra. 

 

2. Ezt követően az Adatlap fülre kattintva rögzítenünk kell a következő adatokat: 

 • Név
 • Anyja neve
 • Születési hely, idő
 • Személyazonosságot igazol dokumentum típusát ami lehet, személy igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél
 • Személyazonosságot igazoló dokumentum száma
 • Adóazonosító jel
 • Állandó lakcím
 • Magánszemély telefonszám, e-mail címe

 

3. Miután végzett a fenti alapadatok űrlap kitöltésével, kérjük válassza:

4. Ezután tudjuk megkezdeni a pályázat igénylést mely során az adataink megadásával, illetve a pályázati kiírásban szereplő adatok, dokumentumok fénymásolatának feltöltése szükséges. 

Ennek menete a következő:

Ha a rendszer nem mentette el automatikusan, akkor ismételten töltsük a fent lévő adatok!

Fontos, hogy érvényes személy ill. adóazonosítóval rendelkezzünk! 

5. Az adatok helyes kitöltés utána, nyomjunk az Elektronikus feltöltendő dokumentumok és kerékpárválasztó űrlapra.

Ezen a űrlapon szükséges a dokumetációk feltöltése, és 

A kerékpár kiválasztás fülre kattintva, kiválaszthatjuk a kereskedő illetve a kereskedő álta forgalmazott elektromos kerékpárt.

A megtekintés fülre kattintva, megnézhetjük a kerékpár adatait, képeket és a tanusítvány jegyzőkönyvét.

Fontos megjegyezni a dokumentumok olvasható formátumbanvaló feltöltése!

A kiválasztott kerékpárt elmentése után, a rendszer automatikusan feltünteti a kerékpár típusát és a jelen pályázatban maximálisan kapható támogatás összegét.

 

Fontos, hogy az elküldött pályázat első körben a kereskedőhöz érkezik be ahonnan pozitív elbírálás során az pályázati igény visszakerül Önhöz és ezután tudja elküldeni a Pályázat kezelőhöz!

7. Munkaviszony / jövedelem igazolása

 • a pályázat benyújtását megelőzően minimum 3 hónap folyamatos munkaviszonyt igazoló munkáltatói  igazolás vagy
 • a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozó bérjegyzék vagy
 • a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozó folyószámla kivonat, melyen beazonosítható a havi bér utalása vagy
 • NAV jövedelemigazolás a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra.

A munkaviszony feltöltése utána, a nyilatkozatt elfogadása után már Önek nem kell a következő Kereskedői ajánlat vagy a pályázói ajánlatkérés elutasítás fülre.

 

A pályázatok benyújtásának ideje


A pályázatok benyújtására szakaszosan, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig van lehetőség az alábbi időszakokban:

 

1. szakasz 2020.11.23. és 2020.11.27. között
2. szakasz 2021.01.04. és 2021.01.08. között
3. szakasz 2021.02.01. és 2021.02.05. között
4. szakasz 2021.03.01. és 2021.03.05. között
5. szakasz 2021.04.05. és 2021.04.09. közöt
6. szakasz 2021.05.03. és 2021.05.07. között
7. szakasz 2021.06.07. és 2021.06.11. között
8. szakasz 2021.07.05. és 2021.07.09. között
9. szakasz 2021.08.02. és 2021.08.06. között
10. szakasz 2021.09.06. és 2021.09.10. között
11. szakasz 2021.10.04. és 2021.10.08. között
12. szakasz 2021.11.01. és 2021.11.05. között

 

Figyelem! A nem megfelelő időszakban benyújtott pályázat automatikusan elutasításra kerül.

 

A pályázati nyilatkozatban az alábbiakról szükséges nyilatkozni

 1. a pályázat elektronikus felületén benyújtott pályázati nyilatkozatban feltüntetett adatok, információk teljes körűek, valósak és hitelesek, az abban tett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek;
 2. a pályázati kiírást, a vonatkozó jogszabályokat megismerte;
 3. nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat –, valamint járulék-, illeték-, vagy vámtartozása;
 4. a pályázati kiírásban előírt bejelentési, tájékoztatási, nyilatkozattételi, adatszolgáltatási, ellenőrzéstűrési és egyéb kötelezettségnek eleget tesz;

 

 1. nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
 2. hozzájárul, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz az állami támogatás utalványozója, folyósítója, ennek hiányában a Támogató, az Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, felhívásban, Támogatói Okiratban meghatározott más jogosultak hozzáférjenek;
 3. saját forrás rendelkezésre állásáról;
 4. jelen támogatás tekintetében nem állnak fenn a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában, foglalt összeférhetetlenségi okok;
 5. a regisztrált kereskedőről, akinél a beszerzést végrehajtja;
 6. a beszerezni kívánt elektromos rásegítésű kerékpár típusáról.

 

 

Pályázatok feldolgozása

Valamennyi  beérkező  pályázat   regisztrálásra   kerül,   és   egyedi   azonosítószámot   kap.  A pályázatok szakaszonként és beérkezési sorrendben kerülnek feldolgozásra.

 

Befogadási feltételeknek való megfelelés vizsgálata

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:

 1.  a pályázat a benyújtásra meghatározott időszakon belül került benyújtásra;
 2. a Pályázó a pályázati kiírásban meghatározott, a támogatás igénybevételére jogosultak körébe tartozik;

Több pályázat esetén a benyújtásra kerülő pályázatok közül a korábban benyújtásra került pályázat részesíthető támogatásban.

 

A korábban benyújtott pályázat befogadása után benyújtott újabb pályázat tartalmi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

 

A befogadási kritériumoknak megfelelő pályázat befogadásra, a befogadási kritériumoknak meg nem felelő pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

A Pályázó értesítése a befogadásról minden esetben elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül történik a pályázat beérkezését követően.

FONTOS! A befogadó nyilatkozat Támogató általi kiadása nem jelenti a pályázat formai és tartalmi megfelelőségét (a vissza nem térítendő támogatás megítélését), csak a pályázat Támogató általi befogadását.

 

Formai és tartalmi vizsgálat

A Támogató az alábbi értékelési szempontrendszer alapján dolgozza fel a befogadott

pályázatokat.

 

 • a Pályázó ügyfélkapus azonosítójával történt-e a pályázat benyújtása;
 • a Pályázó jogosult-e pályázatot benyújtani a Pályázati kiírásban rögzített feltételek alapján;
 • a pályázatban foglaltak megfelelnek a Pályázati kiírásban foglaltaknak;

 

Támogatói döntés

 

A pályázati kiírás II./ 1 pontjában meghatározott egyes benyújtási időszakok lezárultát követően 20 munkanapon belül a Támogató szakaszosan dönt az előterjesztett pályázatok:

 • támogatásáról;
 • elutasításáról.

Ezen határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra irányuló felhívás megküldésétől annak teljesítéséig, illetve a tisztázó kérdés feltételét követően a tisztázó kérdésre adott válasz benyújtásáig eltelt időszak.

Hiánypótlás, tisztázó kérdés

A pályázati kiírás II./1 pontjában meghatározott pályázatbenyújtási időszakok lezárultát követően a Pályázó 5 munkanapon belül értesítésre kerül arról, hogy pályázata értékelésre került és megfelelt a kiírásban foglalt előírásoknak, vagy az értékelés lefolytatásához hiánypótlás kerül kiküldésre.

Hiányosságnak számít a pályázati nyilatkozat és a mellékletek hiányos, illetve nem megfelelő kitöltése/benyújtása.

Ha a Pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, a Támogató megfelelő határidő, de legfeljebb 7 nap kitűzésével – a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett

– felszólítja a Pályázót az ellentmondások feloldására, a hiányosságok pótlására, feltéve, hogy a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás keretében pótolhatók. Ha a Pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan teljesíti, nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül a szükséges dokumentumokat, a hibás, hiányos pályázat a rendelkezésre bocsátott adatok alapján kerül elbírálásra.

A benyújtott pályázattal kapcsolatosan hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.

Tisztázó kérdés feltételére indokolt esetben, a hiánypótlást követően van lehetőség. Tisztázó kérdés keretében a hiánypótlást követően is fennmaradt ellentmondások oldhatók fel. Tisztázó kérdésre adott válasz benyújtására a tisztázó kérdés elektronikus közlésétől számított

8 napon belül van lehetőség. A Pályázó értesítése minden esetben elektronikus úton, a Támogató szervnél üzemeltetett a pályázati portálon keresztül történik.

FONTOS! Az értesítést a pályázati portálon történő kézbesítést követő 8. napon kézbesítettnek tekintjük.

 

Értesítés a támogatói döntésről

A Pályázók a döntésről a döntés meghozatalát követő 5 munkanapon belül elektronikus úton tájékoztatásra kerülnek a támogatásban részesülő pályázatok listájának pályázati portálon történő közzétételével (a Kedvezményezett neve, a pályázat tárgya, a vissza nem térítendő támogatás összege, a pályázati azonosító).

Amennyiben a Pályázót a Támogató döntésében támogatásban részesíti, akkor a támogatói döntés időpontjától a Pályázó Kedvezményezettnek minősül, mely esetben Támogató a pályázati portálon keresztül Kedvezményezett részére elektronikus úton kiadja a Támogatói Okiratot (jelen kiírás 2. számú melléklete szerint) a döntéstől számított 10 munkanapon belül. A Támogató a Támogatói Okiratot elektronikus aláírással látja el, így a Támogatói Okirat postai úton, papír alapú dokumentum formájában csak a Kedvezményezett külön kérelmére kerül kiküldésre.

 

Támogató jogosult a Támogatás visszavonásáról rendelkezni, ha:

 • hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést, a támogatott tevékenység megvalósításának pénzügyi, műszaki, szakmai tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott lényeges körülményt elhallgatott, illetve lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, a Támogatói Okirat vagy annak módosításának kiállításakor, illetve az ellenőrzés során;
 • ha a támogatott tevékenység jellegében, időzítésében vagy megvalósításában olyan jelentős változás következik be, amelynek eredményeként a megvalósított tevékenység már nem felel meg a támogatási igényben meghatározott, illetve az elfogadott célnak;
 • amennyiben a támogatás megítélésének körülményei – Kedvezményezettnek felróható okból – olyan mértékben megváltoznak, hogy az veszélyezteti a támogatott tevékenység gazdaságos megvalósítását;
 • ha Kedvezményezett bejelentési kötelezettség esetén a Támogatói Okirat alapján irányadó határidőn túl a bejelentés alapjául szolgáló ok tudomására jutásától számított 30 napon túli késedelemmel teljesíti a bejelentést és késedelmét nem menti ki;
 • ha Kedvezményezett a Támogatói Okiratban, jogszabályban előírt kötelezettségeit neki felróható okból megszegi, így különösen, ha
  • a kitűzött határidőket elmulasztja, egyéb adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti;
  • nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, azt akadályozza, vagy meghiúsítja és ennek következtében a támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni;
  • a támogatást a Támogatói Okiratban meghatározott céltól eltérően használja fel;
  • az elszámolással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, a valóságnak nem megfelelő nyilatkozatot tesz, vagy a valóságnak nem megfelelő beszámolót készít, vagy nem tesz eleget bejelentési kötelezettségeinek;

 

 • ha Kedvezményezett személyében bekövetkező változás folytán a Kedvezményezett már nem felel meg a pályázati felhívásban vagy a Támogatói Okiratban a rá, mint Kedvezményezettre vonatkozó feltételeknek;
 • az elektromos rásegítésű kerékpár beszerzése a Támogatói Okirat hatályba lépését követő

180 napon belül nem valósul meg, meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a Támogatói Okiratban foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved;

 • a Kedvezményezett a támogatási összeget a jelen pályázati kiírásban vagy a Támogatói Okiratban meghatározottól akár részben eltérő célra vagy eltérő módon használja fel;
 • a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a Kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésének megfelelő további biztosíték nyújtásáról a Támogató által megszabott észszerű határidőn belül nem intézkedik;
 • a jelen pályázati kiírásban meghatározott bármely ellenőrzés megállapítja, hogy a támogatás igénybevételére Kedvezményezett nem volt jogosult;
 • a   Kedvezményezett    a   Pályázati    felhívásban   megjelölt   nyilatkozatai   bármelyikét

visszavonja

A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Támogató a Támogatói Okiratot visszavonja és a Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. Az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja a támogatás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. A késedelmi kamat számításának kezdő időpontja a kötelezett késedelembe esésének napja,      utolsó      napja      a      visszafizetési      kötelezettség      teljesítésének      napja.  Az ügyleti kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat. Az ügyleti kamat számításakor a visszaköveteléssel, a késedelmi kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató a Támogatói Okirat módosítása, felmondása vagy az attól történő elállás nélkül is elrendelheti a támogatás részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű – visszafizetését. Ilyen esetben a Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét ügyleti és késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni.

Ha a Kedvezményezett nem a feltételeknek megfelelően jár el, a Támogató jogosult a Támogatói Okiratban foglaltak szerint a finanszírozás felfüggesztésére, a támogatás visszavonására, a már kifizetett támogatás visszafizetésének kezdeményezésére.

Ha a Kedvezményezett a támogatási jogviszonyban foglalt kötelezettségét megszegte, nem részesülhet támogatásban a Támogatótól mindaddig, amíg a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti.

 

Támogatói Okirat

A Támogatói Okirat a Támogató elektronikus aláírásával ellátott dokumentum, amely a

Kedvezményezett részére történő elektronikus közlésével lép hatályba.

 

A Támogatói Okirat az alábbi fő részekből áll:

- a Kedvezményezett azonosító adatai;

- pályázati azonosító szám;

- az elnyert támogatás maximális összege;

- a támogatott tevékenység;

- a támogatás igénybevételének határideje;

- támogatás felhasználásának ellenőrzése.

 

A Kedvezményezett a Támogatói Okiratban rögzített adatai változásának beálltától számított 8 napon belül köteles a változást elektronikus úton, a pályázati portál felületén keresztül bejelenteni a Támogató szervnek. Ebben az esetben a Kedvezményezett bejelentése tartalmának megfelelően a Támogató szerv megteszi a szükséges intézkedéseket.

A  Kedvezményezett  köteles  a  Támogatói  Okiratban  foglalt  feltételeknek  megfelelően,  az előírt határidőn belül regisztrált kereskedőtől beszerezni az elektromos rásegítésű kerékpárt.

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatáshoz kapcsolódó eredeti iratokat a Támogatói Okirat kiállítását követő 10 évig a Kedvezményezettnek meg kell őriznie, és a Támogató ilyen irányú felhívása esetén a Kedvezményezett köteles azokat bemutatni.

A Kedvezményezettnek a Támogatói Okirat módosítására nincsen lehetősége.

A beszerzés és a Támogatás igénybevételének folyamata

A Kedvezményezett köteles a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelően, az előírt határidőn belül a regisztrált kereskedőtől beszerezni az elektromos rásegítésű kerékpárt. A vételárba az Engedményezési szerződéssel engedményezett összeg (maximum a Támogatás összege) beleszámít. A regisztrált kereskedő által kiállított – értékesítésére vonatkozó – számla összegének a támogatás összegével csökkentett részét a Kedvezményezettnek a regisztrált kereskedő részére kell kiegyenlítenie.

 

Az elektromos rásegítésű kerékpár átvételére a Kedvezményezett és a regisztrált kereskedő közötti Engedményezési szerződés aláírását követően kerülhet sor.

 

A Kedvezményezett a megrendelés leadását és annak visszaigazolását követően az Engedményezési szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az engedményezett összeg (maximum a Támogatás összege) a regisztrált kereskedő részére kerüljön utalásra Támogató részéről.

 

A felek az engedményezési szerződéssel nyilatkozatot tesznek, hogy nincs esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása egyik félnek sem, kivéve, ha arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést engedélyezett.

 

A támogatás finanszírozásának módja utófinanszírozás.

A Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 180 nap áll a Kedvezményezett rendelkezésére a műszaki követelményeknek megfelelő elektromos rásegítésű kerékpár beszerzésére.

Amennyiben a Támogatói Okirat hatályba lépéstől számított 180 napon belül az elektromos rásegítésű kerékpár beszerzés nem valósul meg, a Támogató a Támogatói Okiratot visszavonhatja, melynek következtében a támogatás a továbbiakban nem használható fel.

 

A Pályázati felhívás erre a linkre kattintva megtekinthető! Kattints ide!

 

Fontos számunkra, hogy Önök megfelelő tájékoztatásokban részesüljenek, ezért bármilyen további kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Profishop Kft.

Telefonszám: +36-20 332 7788 (hétfőtől- péntekig 8.00-16.00-ig)

e-mail: palyazat@profibarkacs.hu

 

 

Továbbiakban, a pályázattal kapcsoloatos Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás a Támogató ügyfélszolgálatán érhető el:

e-mail cím: elektromobilitas@ifka.hu

Telefonos ügyfélszolgálati idő:

Hétfő- Péntek: 10:00-14:00

telefonszám: +36 70 522 10 10

 

;